Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi

Twoja Organizacja na wyższym poziomie

Szkolenie Business Process Manager FOUNDATION

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla Właścicieli procesów, którzy chcą poznać praktyczne narzędzia zarządzania procesami. W trakcie szkolenia każdy z uczestników zastosuje przedstawione narzędzia na procesie, którego jest Właścicielem.

1470399671_SEO.png

MODUŁ 1 – Zarządzanie procesami w praktyce (7STEPS)

STEP 1 Rola procesów w Organizacji. Proces jako narzędzie do realizacji strategii Spółki.

(TOOL 1.1 Macierz celów Organizacja-Procesy)

STEP 2 Cele i miary procesów biznesowych.

(TOOL 1.2 Harmonogram monitorowania celów i KPI.)

STEP 3 Rola Właściciela procesu – model PDCA

(TOOL 1.3 Process dashboard)

STEP 4 Podział odpowiedzialności w procesach

(TOOL 1.4 Macierz odpowiedzialności)

STEP 5 Obserwacja i zarządzanie otoczeniem

(TOOL 1.5 Macierz Interesariuszy)

STEP 6 Wdrażanie zmian w procesach

(TOOL 1.6. Process Change Matrix)

STEP 7 Organizacje macierzowe i procesowe

1470399674_App_Development.png

MODUŁ 2 - Modelowanie procesów biznesowych
- notacja BPMN (7STEPS)

STEP 1 Wprowadzenie do notacji BPMN

1. Diagram BPMN, pola, tory

2. Zdarzenia, czynności, bramki decyzyjne

3. Strzałki sekwencyjne
STEP 2 Zdarzenia, czynności, bramki decyzyjne

1. Zdarzenia początkowe, pośrednie, końcowe
2. Czynności
3. Bramki decyzyjne
STEP 3 Procesy i podprocesy

1. Procesy wielokrotnie złożone
2. Powtarzające się sekwencje
3. Zagadnienia prezentacyjne
STEP 4 Przepływy informacji

1. Formatowanie informacji
2. Strzałki przepływu informacji
3. Konflikty i sekwencje
STEP 5 Diagramy współpracy

1. Diagramy prywatne oraz publiczne
2. Wielu partnerów
3. Współpraca wewnątrz przedsiębiorstwa
STEP 6 Czasy i pracochłonności

1. Czas trwania sumy zadań a czas trwania procesu
2. Pracochłonność zadań
3. Zagadnienia optymalizacyjne

STEP 7 Zarządzanie wyjątkami


1. Zdarzenia przerywające i nieprzerywające
2. Zarządzanie błędami
3. Pętle i eskalacje

(TOOL 1.7 Diagram BPMN)

1470399662_Marketing.png

MODUŁ 3 – Standaryzacja twojego procesu (7STEPS)

STEP 1 TOOL 1.1 Macierz celów Organizacja-Procesy

STEP 2 TOOL 1.2 Harmonogram monitorowania celów i KPI.

STEP 3 TOOL 1.3 Process dashboard

STEP 4 TOOL 1.4 Macierz odpowiedzialności

STEP 5 TOOL 1.5 Macierz Interesariuszy

STEP 6 TOOL 1.6 Process Change Matrix

STEP 7 TOOL 1.7 Diagram BPMN

Standaryzacja procesu zgodnie z metodyką 7 STEPS jest niezbędna do otrzymania certyfikatu BUSINESS PROCESS MANAGER FOUNDATION.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami, żeby poznać odpowiedzi na swoje wszystkie pytania


Skontaktuj się

SzkolenieDataMiastoCena
BPMN 2.013-14 kwietnia 2019Warszawa, Rondo ONZ 1Zapisy wstrzymane
Business Process Manager Foundation11-12 maja 2019Warszawa, Rondo ONZ 1Zapisy wstrzymane
Business Process Manager Foundation15-16 czerwca 2019Warszawa, Rondo ONZ 12.900 PLN netto
BPMN 2.023 sierpnia 2019Warszawa, Rondo ONZ 11.900 PLN netto
Business Process Manager Foundation21-22 września 2019Warszawa, Rondo ONZ 12.900 PLN netto